1st Newsletter: ACTIVE YOUTH 4 LIFE EN U KRATKO

Projekat ACTIVEYOUTH4Life, finansiran od strane Erasmus+ programa KA2 – Cooperation Partnerships in Youth KA20, fokusiran je na oblikovanje mladih aktivnih građana, ali i nosioca promjena za životnu sredinu i održivi razvoj. Tri neprofitne organizacije, jedan istraživački i razvojnicentar, jedna privatna kompanija, te asocijacija iz Španije, Italije, Irske, Grčke, Kipra i Bosne i Hercegovineudružuju snage kako bi implementirali ovaj projekatsa zajedničkimciljevima: Primijeniti holističkipristup, obraćajući se omladinskimradnicima, trenerima, edukatorima i mladima, kako bipružili novu alternativu i inspirativna sredstva za angažovanjemladih i njegovanje njihovogaktivnog građanstva. Promovisati aktivnu motivaciju mladih kako bi postali kooperativniji i angažovaniji na rješavanju problema za prevazilaženje ekoloških izazova, te da bi prihvatili svoj dinamički potencijal da se nose sa složenošću kao uspješni pojedinci/građani. Kako ćemopostići ove rezultate?Prema jednom od glavnih principa projekta, obezbjeđene su inovativne prakse i alati, poput snimanja filmova ili ozbiljnog gaming-a kroz„umjetnost pripovijedanja (storytelling)“, kako bi pripremili edukatore, trenere, omladinske radnike i mlade da postanu istinski nosioci promjena kroz kultivisanje LIFEComp kompetencija.

Zašto je to važno?

Period kroz koji prolazimo karakteriše udaljavanje mladihod učešća u društvenom životu, ali i ogroman problemklimatskih promjena. Posljedice ekološke krize moguse uočitina mnogimrazličitim aspektima iiz tograzloga je hitnodjelovati sada u ciljurešavanja problema klimatskihpromena. Mladi ljudi, koji subudućnost našeg društva, pozvani su da buduglavni akteri ove reakcije,ove promjene naših navika nanačin da stvorimo održivijisvakodnevni život ipokušamo da maksimalnospriječimo neželjene efekte klimatskihpromjena. Iz tog razloga, veoma jevažno njegovatiaktivne građane, koji su svjesni problema društva ivoljni da pokušajunapraviti promjenu.

Alati koji su izabrani zarealizaciju ovog projekta i za postizanjeodređenog cilja, povezani su saspoznajom da u 2022. godini, mladi dobijajuveliki dio svog obrazovanja, informisanja i zabaveputem telefona, tableta, TV-a i ostalih digitalnih uređaja. Filmsko stvaralaštvomože, sobzirom na trenutni period, biti sposobno da istraži osetljiva pitanja, da povećapoverenje mladih, alii daosjeti solidarnost isaradnju među njima na siguran i efikasan način. Postajemoguće stvoriti virtuelniprostor zajednice zapromociju dijaloga isaradnje među
mladima,motivišući ih dapreduzmu inicijative kazajedničkom cilju: kakopreduzeti mjere protivklimatskih promena.

U kojoj smo fazisada…

“Active Youth 4 Life”će serealizovati u periodu2022-2024. godine. Već je u procesu pravljenja promjena, jer su seveć održaladva sastanka:prvi u aprilu 2022. godine u Španiji, adrugi uoktobru 2022. godine na Kipru. U ovojfazi projektapočinjemo razvijati pristupetreninga korištenjem različitih tehnika -filmskog stvaralaštva i digitalnih“escape rooms-a“ – za poboljšanje građanskogučešća
mladih, te svijesti o okolišu i održivosti.