Rezultati

 • ActiveYouth4Life pristup treningu
  Pristup obuke za usavršavanje omladinskih radnika u integraciji pripovijedanja (participativnog i digitalnog) korištenjem dvije različite tehnike: snimanja filmova i digitalnih escape rooms.

 • Film – Priručnik za obuku za podizanje svijesti mladih o klimatskim promjenama i razvoju održivosti.
  Priručnik će sadržavati metodologiju obuke o proceduri snimanja filmova koja pokriva stvarne osnove, uključujući neophodne alate i aplikacije, pripovijedanje i kako razraditi ideje koje se vizualno realizuju i aktivnosti obuke koje će se provoditi u okviru tog okvira.

 • Digitalne sobe za bijeg za podsticanje aktivnog građanstva mladih.
  U okviru ovih konteksta, mladi će imati priliku da kultivišu ostale kompetencije koje predlaže LIFEComp okvir: upravljanje učenjem, kritičko razmišljanje, način razmišljanja o rastu i samoregulaciji, korištenjem participativnog i digitalnog pripovijedanja

 • Platforma za obuku i virtuelnu komunikaciju (TVCP).
  Ovaj rezultat će se sastojati od razvoja e-učenja i digitalnih alata i resursa za provođenje aktivnosti obuke za unapređenje građanskog učešća mladih, klimatskih promjena i svijesti o održivom razvoju.

Overview