O projektu

Pregled

U društvima koja se brzo mijenjaju, građani treba da razviju kompetencije koje će im omogućiti da uspješno upravljaju izazovima koje predstavljaju tranzicije koje se dešavaju u njihovom radu, ličnim sferama i društvu. Ključne kompetencije i osnovne vještine potrebne su svima za lično ispunjenje i razvoj, zapošljivost, socijalnu uključenost, građansko učešće i demokratiju.

U okviru ovog opsega, projekat ACTIVEYOUTH4LIFE ima za cilj da unapredi i kultiviše aktivno građanstvo kod mladih, građansko učešće i ekološku svest, kako bi mogli da deluju kao odgovorni građani usvajanjem održivih stilova života i preuzimanjem odgovornosti za životnu sredinu kako bi se efikasno uhvatili u koštac sa klimatskim promjenama,  kroz kultiviranje LIFEComp kompetencija.

Overview
Aims and Objectives

Ciljevi

Cilj

ACTIVEYOUTH4LIFE ima za cilj da njeguje način razmišljanja o aktivnom građanstvu kod mladih kako bi mogli djelovati kao odgovorni građani usvajanjem održivog načina života i preuzimanjem odgovornosti za životnu sredinu.

Specifični ciljevi

  • Podsticanje aktivnog građanstva među mladima i jačanje osjećaja inicijative mladih prema ekološkim problemima.

  • Stvoriti višedimenzionalni pristup obuci koja je prilagodljiva lokalnom, regionalnom i EU kontekstu

  • Pružiti inovativne prakse i alate, poput snimanja filmova i ozbiljnih igara kroz ‘umjetnost pripovijedanja’, kako bi pripremili edukatore, trenere, omladinske radnike i mlade da postanu istinski nosioci promjena kroz kultiviranje LIFECOMP kompetencija.

  • Promovirati aktivnu motivaciju mladih kako bi postali kooperativniji, bili angažovani na rješavanju problema za prevazilaženje ekoloških izazova, prihvaćajući njihov dinamički potencijal da se nose sa složenošću kao uspješni pojedinci/građani.

  • Stvoriti atraktivan i lak za upotrebu materijal za obuku za mlade, kako bi ih opremio potrebnim znanjima, vještinama i kompetencijama koje će ih pripremiti da budu aktivni građani prema pitanjima životne sredine.

  • Stvoriti prostor virtuelne zajednice za promociju dijaloga i saradnje među mladima, motivišući ih da poduzmu inicijative ka zajedničkom cilju: kako poduzeti akciju protiv klimatskih promjena.

Metodologija

Metodologija obuke će počivati ​​na principima aktivnog učenja zasnovanog na izazovima i društvenom konstruktivizmu. Imajući fokus usmjeren na učenika, te obogaćen participativnim i digitalnim pripovijedanjem, sadržavat će visoko motivirajući i interaktivni sadržaj u online modu usvajajući oblike miješanog učenja (licem u lice, online). Aktivno građanstvo i angažman mladih ostaju jedan od ključnih prioriteta za EK sa posebnim fokusom na pitanja životne sredine i održivosti.

Nadalje, omladinski radnici treba da pronađu nova alternativna, inspirativna sredstva za angažovanje mladih i kultivisanje njihovih ključnih kompetencija koje se odnose na sve sfere života i koje im mogu pomoći da napreduju u 21. vijeku. Projekat je inovativan u smislu da uvodi novu metodologiju obuke koja podstiče aktivno građanstvo i svijest o održivosti kroz razvoj LIFEComp kompetencija u vezi s kreativnim sredstvima poput snimanja filmova, igranja igara i pripovijedanja.

Overview

Partneri

INNOHUB
InnoHub

Valencia INNO HUB je neprofitna organizacija smještena u Valensiji – regiji na istoku Španije – koja je stvorena s ciljem da spoji talente i tehnologiju. Ima za cilj da promoviše preduzetništvo kroz sve one akcije koje podstiču stvaranje ekosistema tehnologije i generisanja znanja pogodnog za podsticanje stvaranja kompanija zasnovanih na tehnologiji.

CARDET
CARDET

CARDET je jedan od vodećih istraživačkih i razvojnih centara u mediteranskom regionu sa globalnom ekspertizom u dizajnu i implementaciji projekata, izgradnji kapaciteta i e-učenju. Nezavisno je povezan sa univerzitetima i institucijama iz cijelog svijeta, kao što su Univerzitet Yale, Univerzitet u Nikoziji i Međunarodni savjet za obrazovne medije. CARDET je implementirao brojne projekte koji se odnose na razvoj izgradnje kapaciteta i planiranja u obrazovanju i stručnom obrazovanju, podršci mladima, obrazovanju odraslih, opismenjavanju, digitalnim alatima, eLearning-a, obrazovnoj tehnologiji i društvenoj integraciji marginaliziranih grupa.

MATERA HUB
materahub

Materahub je centar strateškog dizajna koji radi na podsticanju lokalnog razvoja promicanjem poduzetništva, inovacija, umrežavanja i unakrsne oplodnje. Iskustvo stručnog tima Materahub fokusirano je na kulturu i kreativni sektor, kulturno naslijeđe, turizam, društvene inovacije, inovacije u obrazovanju i poduzetništvu i sve one ekonomske sektore koji su važni za rast i bogatstvo zajednice.

The Balkan Institute of Entrepreneurship (BALKIEN)
BALKIEN

BALKANSKI INSTITUT ZA PREDUZETNIŠTVO (Balkien) je javno dobro, neprofitno, pravno lice privatnog prava. Osnovana je 2016. godine, sa sjedištem u Kalamati, Grčka. Balkien sprovodi istraživanje i analizu podataka o glavnim pitanjima vezanim za ekonomski razvoj balkanskih zemalja i međusobne odnose. Podstiče inovativnost i poduzetništvo kroz saradnju različitih tijela (opštine, državne i javne organizacije, privatne organizacije, obrazovni zavodi, klasteri, zadruge).

Future in Perspective
fipl

Future In Perspective je privatna kompanija sa sjedištem u pograničnom regionu Irske i specijalizirana za područja obrazovanja i e-učenja, medijske produkcije, strateškog planiranja i poslovnog razvoja i evaluacije. Kroz naš rad na nacionalnim projektima i projektima koje finansira EU, angažovali smo i podržali lokalne grupe mladih, migrantske zajednice, starije osobe i pojedince koji su bili odsutni sa obrazovanja, da se ponovo uključe u pružaoce usluga i uobičajene ponude obrazovanja i obuke.

SARAJEVO SUSRET KULTURA
Sarajevo-Susret-Kultura

Sarajevo susret kultura (SMOC) je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 2012. godine sa ciljem promocije Sarajeva i Bosne i Hercegovine kao epicentra kulturne raznolikosti u jugoistočnoj Evropi. Naša jedina svrha postojanja od osnivanja je da doprinesemo rastu kulturnog turizma jačanjem nacionalnog kulturnog identiteta i turističkih mreža sa ciljem jačanja pozitivnog imidža i boljeg razumijevanja naše zemlje. Na individualnom nivou obezbjeđujemo transfer znanja i unapređenje stručnih kvalifikacija zaposlenih u oblasti turizma i kulture.