1ο ενημερωτικό δελτίο: ACTIVE YOUTH 4 LIFE ΜΕ ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ

Το έργο ACTIVEYOUTH4Life χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ KA2 – Συμπράξεις Συνεργασίας για τη Νεολαία KA220 και επικεντρώνεται στη διαμόρφωση νέων ενεργών πολιτών, αλλά και φορέων αλλαγής για την περιβαλλοντική και βιώσιμη ανάπτυξη. Τρεις μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ένα κέντρο έρευνας και ανάπτυξης, μια ιδιωτική εταιρεία και ένας φορέας συγκέντρωσης ατόμων και επιχειρήσεων από την Ισπανία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ενώνουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση αυτού του έργου με κοινό στόχο: Την εφαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης, που απευθύνεται τόσο σε εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς όσο και σε νέους, η οποία θα τους παρέχει νέα εναλλακτικά, εμπνευσμένα μέσα για την ενεργοποίηση των νέων και την καλλιέργεια της νοοτροπίας του ενεργού πολίτη, ώστε να είναι σε θέση να δρουν ως υπεύθυνοι πολίτες υιοθετώντας βιώσιμους τρόπους ζωής και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το περιβάλλον, αγκαλιάζοντας τις δυνατότητες τους να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα της ζωής και να ευημερήσουν εν τέλει ως πολίτες/ άτομα. Πώς θα επιτύχουμε αυτά τα
αποτελέσματα; Σύμφωνα με μία από τις βασικές αρχές του έργου, θα παρασχεθούν καινοτόμες πρακτικές και εργαλεία, όπως η κινηματογράφηση και η παιγνιοποίηση μέσω της “τέχνης της αφήγησης”, έτσι ώστε να προετοιμαστούν εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας καθώς και νέοι να γίνουν πραγματικοί φορείς αλλαγής μέσω της καλλιέργειας των ικανοτήτων που προωθεί το Ευρωπαϊκό πλαίσιο LIFECOMP.

Γιατί είναι τόσο σημαντικό:

Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από την απομάκρυνση των νέων από τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, αλλά και από το τεράστιο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Οι συνέπειες της περιβαλλοντικής κρίσης μπορούν να παρατηρηθούν σε πολλές διαφορετικές πτυχές και για το λόγο αυτό είναι επείγον να δράσουμε τώρα για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής. Οι νέοι, που αποτελούν το μέλλον της κοινωνίας μας, καλούνται να είναι οι κύριοι συντελεστές αυτής της αντίδρασης, αυτής της αλλαγής των συνηθειών μας με σκοπό τη δημιουργία μιας πιο βιώσιμης καθημερινότητας και την προσπάθεια να αποτρέψουμε στο έπακρο τις παρενέργειες της κλιματικής αλλαγής. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό να καλλιεργήσουμε ενεργούς πολίτες, που να έχουν επίγνωση των προβλημάτων της κοινωνίας και να είναι πρόθυμοι να προσπαθήσουν να φέρουν την αλλαγή.

Τα εργαλεία, που επιλέχθηκαν για την υλοποίηση αυτού του έργου και για την επίτευξη του στόχου, συνδέονται με τη συνειδητοποίηση ότι το 2022 οι νέοι λαμβάνουν μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης, της πληροφόρησης και της ψυχαγωγίας τους μέσω συσκευών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών, iPads, τηλεοράσεων. Η δημιουργία ταινιών δύναται, με δεδομένες αυτές τις προϋποθέσεις, να διερευνήσει , με
ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο, ευαίσθητα θέματα, να αυξήσει την αυτοπεποίθηση των νέων, αλλά και το αίσθημα αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ τους. Καθίσταται δυνατή η δημιουργία ενός εικονικού κοινοτικού χώρου για την προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των νέων, παρακινώντας τους να αναλάβουν πρωτοβουλίες προς έναν κοινό στόχο: πώς να αναλάβουν δράση κατά της κλιματικής αλλαγής.

Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε τώρα …

Το πρόγραμμα “Active Youth 4 Life” θα υλοποιηθεί κατά τα έτη 2022-2024. Είναι ήδη σε διαδικασία να κάνει τη διαφορά, καθώς έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο συναντήσεις: η πρώτη τον Απρίλιο του 2022 στην Ισπανία και η δεύτερη τον Οκτώβριο του 2022 στην Κύπρο. Σε αυτό το στάδιο του έργου, αρχίζουμε να αναπτύσσουμε εκπαιδευτικές προσεγγίσεις μέσω της χρήσης διαφορετικών τεχνικών, – τη δημιουργία κινηματογραφικών ταινιών και ψηφιακών δωματίων απόδρασης – για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στα κοινά, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση καθώς και την ευαισθητοποίηση σε θέματα βιωσιμότητας.