2nd Newsletter: ACTIVE YOUTH 4 LIFE AŽURIRATI

ActiveYouth4Life je projekat koji ima za cilj da se poboljša građansko učešće mladih i njihovu održivu i ekološku svijest. Šta to znači u praksi? To znači da ima za cilj da oblikuje aktivne građane koji se efikasno bore za rješavanje pitanja klimatskih promjena, a koja su u današnje vrijeme sve važnija čak i na lokalnom nivou. Neporeciva je činjenica da je jačanje osjećaja inicijative i saradnje mladih ka suočavanju sa ekološkim problemima odskočna daska za promjenu ka hitnom pitanju klimatske krize. Iz tog razloga, projekat ActiveYouth4Life već
doprinosi ovoj promjeni kroz sve aktivnosti koje su do sada preduzete u okviru našeg konzorcijuma.

Šta je urađeno do sada?

Poslijednjih mjeseci razvili smo “Priručnik za obuku“ za podizanje svijesti mladih o pitanjima životne sredine i održivosti kroz filmsko
stvaralaštvo. Kako bi se omladinski radnici dodatno edukovali jednostavnom metodologijom o filmskom stvaralaštvu, bez potrebe
da budu specijalisti na terenu, tokom implementacije projekta razvijeni su korisni alati, materijali i kreativni načini za rješavanje
ovih problema. Istovremeno, kroz implementaciju Priručnika, mladima se unapređuju specifične LIFEComp kompetencije kao što
su komunikacija, saradnja, fleksibilnost, blagostanje i empatija.

Imali smo priliku da testiramo efikasnost Priručnika u svakoj partnerskoj zemlji uključivanjem mladih u proceduru implementacije pilotiranja. Pod vođstvom trenera, a prateći korake koji su opisani u Priručniku, učesnici su sarađivali i razmjenjivali ideje sa krajnjim ciljem da kreiraju kratke edukativne filmove o ekološkoj svijesti. Tokom ove procedure, mladi su imali priliku da razviju svoje lične kompetencije i postanu osjetljiviji na pitanja klimatskih promjena, istovremeno motivisaniji da preduzmu inicijative za zaštitu životne sredine. Pored toga, koristeći predložene materijale i ideje Priručnika i radeći kao tim, uspjeli su da stvore prostor dijaloga, inspiracije i saradnje u okviru kojeg su
finalni proizvod bili kratki filmovi koji su prikazivali kako klimatske promjene imaju svoje efekte čak i na lokalnom nivou, te kako možemo da se izborimo sa problemima pravljenjem malih značajnih promjena u svakodnevnom životu.

Koji je slijedeći korak?

Živjeći u digitalnoj i brzo promjenljivoj eri, mladima je potrebno stimulativno i izazovno okruženje učenja. Iz tog razloga, naš slijedeći korak je da osmislimo digitalne sobeza bekstvo (digital escape rooms) sa ciljem da podstaknemo aktivno građanstvo mladih. Stvaranje vizuelno atraktivnijeg i interaktivnijeg okruženja za učenje može motivisati mlade ljude da se angažuju i sarađuju u borbi za bolja društva. U konačnici, rješavanjem kvizova i zagonetki u digitalnim sobama za bekstvo, mladi ljudi mogu da razviju ključne vještine kao što su vještine kritičkog razmišljanja i niz digitalnih vještina kako bi ih dodatno podržali i podstakli da preduzmu inicijative i napreduju kao aktivni građani u današnjem društvu.