2ο ενημερωτικό δελτίο: ACTIVE YOUTH 4 LIFE ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ

Το ActiveYouth4Life είναι ένα έργο με κύριο στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στα κοινά και της βιώσιμης και περιβαλλοντικής τους ευαισθητοποίησης. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Σημαίνει ότι στοχεύει στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών που αγωνίζονται αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής, τα οποία στις μέρες μας παρατηρούνται όλο και περισσότερο ακόμη και σε τοπικό επίπεδο. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ενίσχυση της πρωτοβουλίας και της συνεργασίας των νέων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων αποτελεί το εφαλτήριο για την αλλαγή του επείγοντος ζητήματος της κλιματικής κρίσης. Για το λόγο αυτό, το πρόγραμμα ActiveYouth4Life συμβάλλει ήδη σε αυτή την αλλαγή μέσω όλων των βημάτων που έχουν γίνει μέχρι στιγμής στο πλαίσιο της κοινοπραξίας μας .

Τι έχει γίνει μέχρι τώρα;

Τους τελευταίους μήνες, αναπτύξαμε ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για την ευαισθητοποίηση των νέων σε περιβαλλοντικά θέματα και την αειφορία μέσω της κινηματογραφικής δημιουργίας. Χρήσιμα εργαλεία, υλικό και δημιουργικοί τρόποι αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο, ώστε να εξοπλίσουν τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας με μια απλή μεθοδολογία κινηματογράφησης, χωρίς να χρειάζεται να είναι ειδικοί στον τομέα. Ταυτόχρονα, μέσω της εφαρμογής του εγχειριδίου, ενισχύονται στους νέους συγκεκριμένες ικανότητες LIFEComp, όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, η ευελιξία, η ευημερία και η ενσυναίσθηση.

Είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε την αποτελεσματικότητα του εγχειριδίου σε κάθε χώρα, εμπλέκοντας τους νέους στη διαδικασία της
πιλοτικής εφαρμογής. Υπό την καθοδήγηση ενός εκπαιδευτή και ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο εγχειρίδιο, οι
συμμετέχοντες συνεργάστηκαν και αντάλλαξαν ιδέες με απώτερο στόχο τη δημιουργία μιας ταινίας μικρού μήκους για την περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, οι νέοι είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις προσωπικές τους ικανότητες και να
ευαισθητοποιηθούν σε θέματα κλιματικής αλλαγής και να αποκτήσουν κίνητρα για την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του
περιβάλλοντος. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας το προτεινόμενο υλικό και τις ιδέες του Εγχειριδίου Εκπαίδευσης και δουλεύοντας ως ομάδα, κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα χώρο διαλόγου, έμπνευσης και συνεργασίας, στο πλαίσιο του οποίου το τελικό προϊόν ήταν οι ταινίες μικρού μήκους που έδειχναν πώς η κλιματική αλλαγή έχει τις επιπτώσεις της ακόμη και σε τοπικό επίπεδο και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα κάνοντας μικρές, αλλά σημαντικές αλλαγές στην καθημερινή μας ζωή

Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

Ζώντας σε μια ψηφιακή και ταχέως μεταβαλλόμενη εποχή, οι νέοι χρειάζονται διεγερτικά και προκλητικά περιβάλλοντα μάθησης. Για το λόγο αυτό, το επόμενο βήμα μας είναι η ανάπτυξη ψηφιακών δωματίων απόδρασης με στόχο την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στα κοινά. Η δημιουργία ενός πιο ελκυστικού οπτικά και διαδραστικού μαθησιακού περιβάλλοντος, μπορεί να παρακινήσει τους νέους να συμμετάσχουν και να συνεργαστούν για να αγωνιστούν για καλύτερες κοινωνίες. Τέλος, λύνοντας κουίζ και γρίφους για να ξεφύγουν από ένα δωμάτιο, οι νέοι μπορούν να αναπτύξουν κρίσιμες δεξιότητες, όπως δεξιότητες κριτικής σκέψης και ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να τους υποστηρίξουν περαιτέρω και να τους ενθαρρύνουν να συνδεθούν και να ενδυναμωθούν ώστε να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να ευδοκιμήσουν ως ενεργοί πολίτες στη σημερινή κοινωνία