eLearning

Platforma za obuku i virtuelnu komunikaciju (TVCP)

Kolaborativna platforma koja pruža alate i resurse za e-učenje koje će koristiti edukatori/treneri, omladinski radnici i mladi.

e-learning