3ο ενημερωτικό δελτίο: ACTIVE YOUTH 4 LIFE ΣΉΜΕΡΑ

Τι κάναμε μέχρι τώρα;

Digital Escape Rooms για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στους νέους:

Σε αυτό το στάδιο του έργου εργαζόμαστε για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη Digital Escape Rooms για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στους νέους. Έχουν σχεδιαστεί για να αναπτύσσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης μάθησης, της κριτικής σκέψης, της νοοτροπίας ανάπτυξης και της αυτορρύθμισης. Οι νέοι θα συμμετέχουν σε ψηφιακές ιστορίες και σενάρια που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες σε ένα καθηλωτικό και ελκυστικό περιβάλλον.

Τα Digital Escape Rooms είναι καινοτόμοι πόροι εκμάθησης που κάνουν τη μάθηση πιο ελκυστική και αξέχαστη, ειδικά για τους νέους. Αυτό θα βοηθήσει στη συμμετοχή των νέων στην κατανόηση των θεμάτων που εξετάζονται και στον προβληματισμό τους.
Τα προτεινόμενα θέματα και σενάρια είναι τα ακόλουθα:
·Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Πράσινη Ανάπτυξη.
·Απαιτούνται αλλαγές συμπεριφοράς ·Ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη ·Βιώσιμη ανάπτυξη και
μετριασμός της κλιματικής αλλαγής Πολιτιστικές αξίες και βιώσιμη ανάπτυξη

Εικονική πλατφόρμα εκπαίδευσης και επικοινωνίας.

Αυτό το αποτέλεσμα περιλαμβάνει την ανάπτυξη εργαλείων ψηφιακής και ηλεκτρονικής μάθησης για κατάρτιση με στόχο τη βελτίωση της συμμετοχής των νέων στα κοινά, την ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη
ανάπτυξη

Σύνδεσμος: https://elearning.activeyouth4life.eu/

Επόμενη και προηγούμενη συνάντηση

Η κοινοπραξία #ActiveYouth4Life συναντήθηκε στο Σεράγεβο για να συζητήσει τα προηγούμενα και τα επόμενα βήματα του έργου. Για την επόμενη διεθνική συνάντηση έργου, θα συναντηθούν στην Ιρλανδία για να ολοκληρώσουν τα τελικά βήματα του έργου και στη συνέχεια να οργανώσουν εκδηλώσεις προβολής του έργου αργότερα φέτος. Φιλοξενείται από τον συνεργάτη FIP (Future In Perspective Limited) στην όμορφη Βιρτζίνια, μια πόλη στην κομητεία Κάβαν της Ιρλανδίας

Βιώσιμα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του έργου είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας μας με άδεια Creative Commons. Αυτή η άδεια επιτρέπει τη δωρεάν διανομή έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, παρέχοντας ευελιξία στον δημιουργό και προστατεύοντας όσους χρησιμοποιούν ή αναδιανέμουν το έργο. Θα σας κρατάμε ενήμερους για μελλοντικές εξελίξεις και αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε για τη
συνεχή υποστήριξή σας στο ActiveYouth4Life