4ο ενημερωτικό δελτίο: ACTIVE YOUTH 4 LIFE ΤΕΛΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

Είμαστε ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε μαζί σας τις τελευταίες εξελίξεις του έργου Erasmus Plus «Active Youth 4 Life». Από τις 30 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2023, οι εταίροι του έργου συγκεντρώθηκαν στη Βιρτζίνια για το τελικό TPM, μια συναρπαστική στιγμή όπου οριστικοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες των υπόλοιπων δραστηριοτήτων. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, οι εταίροι μας εργάστηκαν επιμελώς για να αναπτύξουν κρίσιμες στρατηγικές που θα μεγιστοποιούσαν τις θετικές επιπτώσεις στη ζωή των εμπλεκόμενων νέων.

Αυτή η συνάντηση αντιπροσωπεύει ένα κομβικό κεφάλαιο στο ταξίδι μας, μια πολύτιμη στιγμή για να αναλογιστούμε τα ορόσημα που
επιτεύχθηκαν και να εξάγουμε τελικές σκέψεις σχετικά με τις απτές επιπτώσεις του έργου. Μιλώντας για τις επιπτώσεις, θέλουμε να τονίσουμε πώς η δέσμευση και η συνεργασία των συνεργατών μας κατέστησαν δυνατή την επιτυχία του “ActiveYouth4Life”. Αυτή η πρωτοβουλία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προσωπική ανάπτυξη και τις προοπτικές των νέων που συμμετείχαν. Γίναμε μάρτυρες πραγματικής ανάπτυξης σε βασικές ικανότητες και βασικές δεξιότητες, απαραίτητες για την προσωπική τους ολοκλήρωση, την
απασχολησιμότητα, την κοινωνική ένταξη, τη συμμετοχή στα κοινά και τη δημοκρατία.

Το έργο ACTIVEYOUTH4LIFE επικεντρώθηκε σε αυτόν τον κρίσιμο στόχο: την ενίσχυση και την καλλιέργεια της νοοτροπίας της νεολαίας ως ενεργού πολίτη, τη συμμετοχή των πολιτών και την περιβαλλοντική συνείδηση. Στόχος μας ήταν να εκπαιδεύσουμε υπεύθυνους πολίτες ικανούς να υιοθετούν βιώσιμους τρόπους ζωής και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για το περιβάλλον, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις προκλήσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή μέσω της καλλιέργειας των ικανοτήτων του LIFEComp.

Πες μου κι άλλα…

Έχοντας αυτό κατά νου, εργαστήκαμε για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στους νέους, της δημιουργίας μιας πολυδιάστατης εκπαιδευτικής προσέγγισης προσαρμοσμένης σε τοπικό,
περιφερειακό και κοινοτικό πλαίσιο και παρέχοντας καινοτόμες πρακτικές και εργαλεία όπως η δημιουργία ταινιών και το σοβαρό παιχνίδι μέσω της «τέχνης του διήγηση μύθων.

Η εκπαιδευτική μας μεθοδολογία βασίζεται στις αρχές της ενεργητικής μάθησης που βασίζεται στην πρόκληση και του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού. Με εστίαση με επίκεντρο τον μαθητή και εμπλουτισμένη με συμμετοχική και ψηφιακή αφήγηση, παραδώσαμε άκρως
κίνητρο και διαδραστικό περιεχόμενο σε διαδικτυακή λειτουργία, υιοθετώντας μορφές μικτής μάθησης (πρόσωπο με πρόσωπο και διαδικτυακό).

Η δέσμευσή μας εξακολουθεί να αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας. Πιστεύουμε ότι το έργο μας είναι καινοτόμο, εισάγοντας μια νέα μεθοδολογία εκπαίδευσης που προωθεί την ενεργό συμμετοχή του πολίτη και την ευαισθητοποίηση για τη βιωσιμότητα μέσω της ανάπτυξης των ικανοτήτων του LIFEComp, που συνδέονται με δημιουργικά μέσα όπως η δημιουργία ταινιών, τα παιχνίδια και η αφήγηση ιστοριών. Εν τω μεταξύ, καθώς όλες οι εκδηλώσεις πολλαπλασιασμού λαμβάνουν χώρα στους διάφορους εμπλεκόμενους οργανισμούς εταίρους, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στους συμμετέχοντες και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την πολύτιμη συνεισφορά τους.

Ευχαριστούμε τον καθένα από εσάς για τη συνεχή υποστήριξή σας και θα σας κρατάμε ενήμερους για τις μελλοντικές εξελίξεις αυτού του συναρπαστικού έργου

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ!!